Udržitelnost jako mantra společnosti. Přinést vám může ale i zisky


Udržitelnost jako mantra společnosti. Přinést vám může ale i zisky

Téma udržitelnosti hýbe snad celým světem – alespoň tedy těmi vyspělými společnostmi. Každá země se snaží objevovat udržitelné způsoby, kterými prospěje životnímu prostředí. I řada jednotlivců dnes již žije udržitelnějším způsobem života. A k udržitelnosti přispívají také nejrůznější firmy. My vám dnes představíme společnost Uniprospe.eu, která nejenže se zaměřila na ekologické podnikání, ale zároveň vám umožní podpořit ji v jejím rozvoji, ochránit tak životní prostředí a ještě na tom vydělat.

Jak lze propojit udržitelnost se ziskem

Pokud si právě kladete otázku, jak můžete vydělat na tom, že jsou společnosti udržitelné, máme pro vás jednoduchou odpověď. Řada firem orientovaných na budoucnost se totiž rozhodla vydávat dluhopisy, které na rozdíl od těch státních garantují poměrně vysoké zúročení. Což je případ i již zmíněné firmy Uniprospe.eu, jejímž hlavním zaměřením je materiálové a energetické využití plastů s důrazem na použité pneumatiky. Ta prostřednictvím svých dluhopisů nabízí investorům možnost zhodnocení vložených prostředků o 9,5 %. A to s garancí vyplacení již v prosinci roku 2023. Jedná se tedy o investici, která představuje velmi dobrou příležitost, jak zúročit finance, podpořit ekologicky smýšlející společnost a ještě investovat s minimálním rizikem.

Co si představit pod pojmem korporátní dluhopis

Jestliže jste ve světě investic nováčkem, pak se možná v tematice korporátních neboli firemních dluhopisů neorientujete. Takovýchto dluhopisů je celá řada – můžete si vybrat dluhopisy s pevným úročením, s variabilním kupónem či indexované dluhopisy. Rozdíl mezi nimi je v úročení: u prvního zmíněného typu je pevně stanoven zisk, druhý typ se váže na referenční sazbu, kterou bývá obvykle mezibankovní sazba doplněná o procentní přirážku za riziko, a třetí typ má zase zisk neboli kupón vázán na vývoj indexů zlata, ropy, mezd nebo jiných komodit. Dalším důležitým faktorem, kterým se dluhopisy se odlišují, je také jejich doba splatnosti. Na trhu můžete narazit na krátkodobé dluhopisy se splatností kratší než jeden rok, střednědobé se splatností 1 až 5 let a dlouhodobé se splatností více než 10 let. Již zmíněná investice s Uniprospe.eu představuje nákup dluhopisů s pevným úročením a krátkodobou splatností.

Při výběru společnosti, u které budete investovat do dluhopisů, byste si vždy měli ověřit její historii, současnost i budoucí vizi a vybírat takovou, u které budete mít jistotu, že o své peníze nepřijdete. Investujte u prověřených firem jako je právě například Uniprospe.eu.